11/15/10

0

யாப்பருங்கலக்காரிகை (YAAPPARUNGKALAK KAARIKAI) நூலறிமுகம்

|
பழம்பெரும் மொழியான தமிழின் பண்டைய இலக்கியங்களை நோக்குங்கால், அவற்றுக்கும் முன்னரே எத்தனை ஆண்டு காலமாய் இம்மொழி வழக்கிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும், பண்பட்ட மொழிக்குச் செம்மையான இலக்கணங்கள் வகுக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நினைக்க வியப்புப் பெருகுகிறது.அக்காலகட்டத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் இன்று கிடக்கப் பெறவில்லையெனினும்,ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் அவை இல்லாமல் இன்று கிடைக்கப் பெற்றிருக்கிற பழந்தமிழிலக்கியங்கள் வடிக்கப்பட்டிருக்க முடியாதெனத் துணியலாம்.
   நாமறியும் அகத்தியரே கூட செய்தாரெனக் கொளினும் , அவரும் அவர் காலத்துக்கு முன்பிருந்த இலக்கண நூல்களையெல்லாம் ஆராய்ந்துதானியற்றியிருப்பாரென்பது தெளிவு.எழுத்து . சொல். பொருள், யாப்பு , அணி என்னும் ஐந்திலக்கணத்தில் அகத்தியத்தில் விரிவாய்க் கண்ட செய்யுளிலக்கணத்தையே தொல்காப்பியர் தொகுத்தும், பல்காப்பியர் பகுத்தும் தந்தனர் என்பார் உச்சிமேற் புலவர் நச்சினார்க்கினியர்.பல்காப்பியருக்கு முன்பே பல்காயனார் போன்றோரும் , பின்பு காக்கை பாடினியார் , சிறுகாக்கைபாடினியார் , அவினயர்,நக்கீரனார், நத்தத்தனார், மயேச்சுரர் முதலானோரும் செய்யுளிலக்கணஞ் செய்தாலும் அவையாவும் இன்றில.
  ஒல்காப் பெரும்புகழ்த் தொல்காப்பியனார் இயற்றிய தொல்காப்பியமே இன்றும் வழங்கி வருகிறது. ஆயினும் நாமிங்கு எடுக்த்தாராயும் யாப்பருங்கலக்காரிகையென்னுஞ் செய்யுளிலக்கண நூல் தொல்காப்பியத்தின் வழி வந்ததன்று. தொல்காப்பியத்தையடியொற்றிய காக்கைப்பாடினியத்தைப் பின்பற்றியெழுந்த யாப்பருங்கலத்தின் வழிப்பட்டதாம்.இன்று இலக்கணமறிய, எழுத்துக்குஞ் சொல்லுக்கும் நன்னூலும், பொருளுக்குத் தொல்காப்பியமும், வெண்பாமாலையும், யாப்பு எனுஞ் செய்யுளுக்கிந்த யாப்பருங்கலக்காரிகையும், அணிக்குத் தண்டியலங்காரமுமே மிகுதியாகக் கற்கப்படுகின்றன.
  எளிமையான இலக்கண நூலான யாப்பருங்கலக்காரிகை யாப்பருங்கலத்தின் அங்கமாய் , அலங்காரமுடைத்தாகச் செய்யப்பட்டமையினிப் பெயர் பெற்றது. காரிகை என்பது பெண்ணைக் குறிப்பதால் , மகடூஉ முன்னிலையில் யாப்பருங்கலத்துக்கு அங்கமாய்ப்  பாடப் பெற்றமையினிப் பெயர் வந்திருக்கலாம். அதேபோல், காரிகையென்னும் கட்டளைக் கலித்துறையானமந்தமையானுமிப் பெயர் பெற்றிருக்கலாம். பொதுவாக, யாத்தல்-கட்டுதல் என்பதிலிருந்து யாப்பு- செய்யுள் என்றாகி அதனுடன் அணிகலனெனும் பொருளில் அருங்கலமும் பின்னூலில் காரிகையும் சேர்ந்து பெயர் தந்தனவெனக் கொள்ளலாம்.

 "சொல்லிற் சுருங்கிப் பொருள்பெருகித் தொல்ஞான
மெல்லம் விளக்கி யிருளகற்றும்-நல்யாப்
பருங்கலம் வல்லவர் தாமன்றே கேள்வி 
ஒருங்கறிய வல்லா ருணர்ந்து "

 எனும் வெண்பா யாப்பருங்கலத்தின் பெருமையினைப் புலப்படுத்தும் இதன் வழிப்பட்ட காரிகையையும், இதனையும் ஒருவரே செய்தாரென்பதையும் அவரைக் குறித்துமினி வருமிடுகைகளிற் காண்போம்.

மேலும் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்!

11/1/10

0

பொன்னியின் செல்வன்

|தமிழர்தம் உள்ளங்களில் தனியிடம்  பெற்ற பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றுப் புதினம் திரைப்பட வடிவம் பெறப்போகிறது எனுஞ் செய்தியினை ஆங்கில இதழொன்றின் மூலம் நேற்றறிந்தேன். 
 சென்றுபோன செப்டெம்பர் மாதத்தின் இறுதி நாட்களில்தான் ஐந்தாம் முறையாகப் பொன்னியின் செல்வனை வாசித்து முடித்திருந்ததாலும் , அதே வாரத்தில் தஞ்சைப் பெரிய கோயிலின் ஆயிரமவாது ஆண்டுவிழாக் கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொண்டிருந்தபடியாலும் பொன்னியின் செல்வன் கதைக்களம் இன்னமும் கண்ணை விட்டகலாத நிலையில் அச்செய்தி பேரின்பம் பயப்பதாயிருந்தது.
  வந்தியத்தேவனும், திருமலையப்பனும், நந்தினியும் உருவம் பெற்று உலவப்போகிறார்கள் என்பதை எண்ணிப்பார்க்கவே இனிப்பாக உள்ளது.கடம்பூர் மாளிகை சுரங்கப்பாதையும், நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரமும், பழையாறை அரண்மனையும், தஞ்சைக்கோட்டையும் வெள்ளித்திரையில் விழப்போகின்றன.அநிருத்த பிரம்மராயரின் சாதுர்யத்தையும், குந்தவையின் புத்தி கூர்மையையும், அருள்மொழிவர்மனின் ஆற்றலையும், பழுcஏட்டரையரின் தீரத்தையும் ,ஆதித கரிகாலனின் வீரத்தையும் இருவிழிகளாலும் அள்ளி விழுங்கப்போகிறோம். 

கார்டூனிஸ்ட் மதன் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னது போலப் பொன்னியின் செல்வனுக்கு இருந்து வரும் கண்ணுக்குத் தெரியாத ரசிகர்களின் நீண்ட நாளைய கனவது.அமரர் கல்கி அளித்த அற்புதமான படைப்புபொன்னியின் செல்வன். சரித்திர சம்பவங்கள், வரலாற்றுண்மைகள்,தல வரலாறுகள் ஆகியவற்றைத் திறம்படக் கோத்து , கற்பனை கலந்து அதே நேரம் உண்மையையும் திரித்து விடாது எண்ணற்ற கதாபாத்திரங்களுடன் வலிமையான கதைப்பின்னலை சுவைபடக் கொண்டு சென்ற் பாங்கு வியப்பூட்டுகிறது.
 அமரர் கல்கியின் எளிமையான நடை, இனிமையான வருணனைகள்,நறுக்குத் தெறிக்கும் உரையாடல்கள், வரலாற்றுண்மைகளைச் சுவைபட தெரிவிக்கும் கலை, கதாபாத்திரத்தின் மனநிலையைப் படம் பிடித்துக் காட்டும் தன்மை, இழையோடும் நகைச்சுவை ஆகியவை இந்நாவலின் மகத்தான வெற்றிக்கு ஒரு சில காரணங்கள்.
   பள்ளிப்பருவத்தில் இரு முறையும், கள்ளூரிப் பருவத்தில் இரு முறையும் அதன்பிறகு ஒரு முறையும் படித்த பொன்னியின் செல்வன் ஒவ்வொருமுறையும் புதிதாகத்தான் தெரிகிறது . அதே  உணர்வினைத் திரைபடமும் தரவேண்டும் என்பதே நமது எதிர்பார்ப்பு.கதையின் போக்கு , , கதாபாத்திரங்களின் குணநலன்கள் ஆகியவை சிதையாவண்ணம் திரக்கதை இருத்தல் வெண்டும். சரித்திரப் படமென்பதால் கலை இயக்குநருக்கும், ஆடை அலங்கார நிபுணர்களுக்கும் அதிக வேலையும் சவாலுமிருக்கும்..
 புதினம் அருள்மொழிவர்மனின் தியாகத்துடன் நிறைவுற்றது. திரைப்படத்தில் அதுபோக எஞ்சியிருக்கும் சஸ்பென்ஸ் முடிச்சுக்களை அவிழ்க்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் இயல்பிலேயே எல்லாருக்கும் எழும். வாசிக்கும் பழக்கம் அருகி வரும் இந்நாளில் பொன்னியின் செல்வனைப் படித்தறியாத தலைமுறையினர்க்கும் புரியும் வகையில்,
*நந்தினியின் பிறப்பு மற்றும் முடிவு
*குந்தவையின் காதல்
*அருள்மொழிவர்மனின் அரசுரிமை 
ஆகியவற்றத் தெளிவாக்க வேண்டும்.
  புதினம் ஏற்படுத்திய அதிர்வு திரைப்படத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயக்குநருக்கு இதிலுள்ள ஒரே சவால்!
மேலும் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்!

உடன் வருபவர்கள்

மின்னஞ்சல் மூலம் பதிவுகளைப் பெறலாம்

இங்கே உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதியவும்:

Delivered by FeedBurner

கூகுள் குரோம் பிரௌஸரில் இந்த வலைப்பூ நன்கு விரியும்!

Copyright © 2010 செழுங்காரிகை

Template N2y Shadow By Nano Yulianto